Frederiksværk Skakklub-logo
Frederiksværk Skakklub

Generalforsamling 17. apr. 2024

Der var fremmødt 8 medlemmer. Birger blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning, hvor han indledte med at takke de medlemmer, der havde bistået ham i forbindelse med overtagelse af formandsjobbet, der ikke just var et ønskejob.  Halsnæs Open blev omtalt som en stor succes, der først og fremmest skyldtes Antons initiativ og virkelyst. Der blev afholdt 1 minuts stilhed og omtalt mindeord over afdøde æresmedlem Poul Christiansen. Flemming aflagde regnskab over kaffekassens økonomi. Anton udtrådte af bestyrelsen, og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Kevin Hansen. Som bestyrelsessuppleant valgtes Ole Østergaard, der var fraværende. Forsamlingen blev bespist med tun i ravigotte. Aftenen sluttede med en lille turnering i random-hurtigskak.

 

Klubmester 2024 blev Anton Helsted More, der scoorede 10 point og fik overrakt vinderpokalen. Nr. 2 blev sidste års vinder Arne Nissen med 9½ point. Arne var ikke tilstede; han har desværre forladt klubben og er flyttet til Viborg. Nr. 3 blev Flemming Stald med 9 point. Et stort tillykke til vinderne, der fik overrakt præmier! Kevin Hansen blev præmieret for at være den spiller, der opnåede størst ratingfremgang under turneringen.

 

Skoleskak

Formanden har i samarbejde med pokerklubbens formand som forsøg indledt et samarbejde om skoleskak. Det går i korthed ud på, at nogle 2. årgangselever fra Magleblikskolen onsdage eftermiddag kommer i skakklubben, hvor de lærer at spille skak. Foreløbig har 8 børn deltaget. Forsøget afsluttes med udgangen af april måned. 

 

Halsnæs Open søndag 7. april 2024.

Der deltog 60 spillere i turneringen, der må betragtes som en stor succes. Deltagerne var glade, og arrangørerne var tilfredse, og ovenikøbet skinnede solen hele eftermiddagen. Spillerne var inddelt i 2 klasser, der blev afviklet i 2 seperate lokaler i klubhuset. Øverste klasse var igen opdelt i 2 grupper, hvor vinder af 1 gruppe var 1. Frode Benedikt Nielsen, 2. Ole Bøgh Larsen, 3. Sandra De Blecourt Dalsberg. Der var ratingpræmier til Andreas Skovgaard og Tim Balton. Vinder i gruppe 2 var 1. Jan Schou Søes, 2. Tommy Pedersen, 3. Jakob Bjerregaard Pedersen. Ratingpræmier til Erik Rasmussen og Michel Kim Dupont.  I gruppen Lille Halsnæs Open blev vinder 1. Andreas Aakersø, 2. Jesper Christiansen, 3. William Hedeboe Hay-Schmidt. Et stort tillykke til alle vinderne! De øvrige placeringer kan ses via link:

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=28557

Som en overraskelse for de fleste havde bilimportør Nissan Danmark sponsoreret en Nissan el-bil til gratis benyttelse i 14 dage (Anton har sine forbindelser!). Vinderen blev udtrukket ved lodtrækning, og den heldige var Claus Rasmussen fra Frederiksværk Skakklub.

 

Dødsfald

Poul Christiansen er død efter længere tids sygdom. Poul har været medlem af Frederiksværk Skakklub siden 1957, og i 2007 blev han udnævnt til æresmedlem. Poul hørte med til veteranerne, den gamle garde, der virkelig har været en drivkraft for skakklubben. Han var formand for skakklubben i årene 1990-94. Poul var en fremragende skakspiller og en dygtig analytiker. Poul var vinder af det årlige klubmesterskab ad flere gange i sine velmagtsdage, hvor han var en virkelig stærk spiller. Han bisættes fra Kregme kirke fredag den 22. marts 2024 kl. 1300.

Ære være Pouls minde.

 

Afslutning af holdturnering

Sidste kamp i holdturneringen blev spillet i Allerød 14. marts 2024, hvor vi i kamp mod Allerød4 opnåede 4 point. Vi sluttede således i B-rækken på en 3. plads med en samlet score på 21 point. Vinder af B-rækken blev Allerød3 med 27½ point.

  

Udvidede aktiviteter

Bestyrelsen har besluttet af forlænge skaksæsonen, så der nu er aktiviteter i klubben frem til 8. maj. Efter afslutning af klubmesterskabet oprettes en turnering i hurtigskak, suppleret med 2 Åben Hus arrangementer sidst i marts og først i april. Den ordinære generalforsamling er fastsat til den 17. april 2024. Du kan se det hele under menuen Spilledage. Tilslutning til Halsnæs Open i Hurtigskak går over al forventning. Der er indtil dato (15/2) 41 tilmeldinger, så det er allerede en succes.

 

Halsnæs Open i Hurtigskak

Frederiksværk Skakklub vover pelsen og har taget initiativ til afholdelse af en (stor) turnering i hurtigskak, der skal finde sted i klubbens lokaler søndag den 7. april 2024. Alle skakinteresserede er velkomne. Turneringen er oprettet hos DSU, hvor du finder en beskrivelse af turneringen og indbydelse / tilmelding. Genvej til indbydelse:

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=28557

 

Juleafslutning

Onsdag den 20. december er der juleafslutning i klubben, hvor bestyrelsen vil overraske medlemmerne med æbleskiver, julegløgg med videre. Traditionen tro vil der også blive arrangeret skakspil under en eller anden form.

 

Hurtigskak turnering

onsdag 29. nov. begynder en turnering i hurtigskak, der vil køre over flere omgange. Turneringen bliver lokal-rated, med præmie til den spiller, der opnår størst rating fremgang. Spilleform bliver afhængig af antal fremmødte, der har lyst og mod til at deltage.

 

Jacob Aagaard på besøg

Lørdag 23. september 2023 besøgte stormester Jacob Aagaard skakklubben, hvor han i sin tid har trådt sine barnesko. 11 skakinteresserede var mødt frem og fik en levende og humoristisk fortælling om den internationale skakverden, som  Jacob Aagaard oplever den.  Der blev spillet simulltanskak, hvor mesteren naturligvis var suveræn, men vores tidligere klubmester Leif Kristensen opnåede alligevel og vinde sit parti. Som præmie fik han overrakt Jacob Aagaards seneste bogudgivelse.

Dagen sluttede med et par stykker smørrebrød og en hyggelig snak.

 

Så er vi igang

Formanden bød velkommen til en ny skaksæson, hvor der var mødt 8 mand - 7 "gamle" og 1 ny mand - der havde en hygggelig aften med en gang hyggeskak. Flemming  oplyste om de kommende turneringer, som bestyrelsen var blevet enige om. Der startes med en turnering i hurtigskak over 3 runder, hvor der kan bankes lidt rust af, inden vi for alvor tager fat. Klubturneringen starter onsdag 4. oktober og kører over 10 runder. Ind imellem kommer holdturneringen med 1. runde den 1. november, hvis alt går vel og der kommer en ny turneringensleder og sætter skibet i gang. 

Den store begvenhed er besøget  af stormester Jacob Aagaard, der er rundet af Frederiksværk Skakklub, og som nu vender tilbage til sit ståsted og vil fortælle om sit liv og levned i skakkens tjeneste. Der bliver sikkert også mulighed for en gang  simultanskak. Det har været avisomtale om besøget, der finder sted den lørdag den 23. september fra kl. 1000, og som fortjener stor opbakning.

 

Opstart til ny skaksæson

Onsdag den 30. august 2023  kl. 1930 starter en ny sæson for Frederiksværk Skakklub. Mød frem og tag gerne en ven med, der er interesseret i skak. Der er plads til alle - såvel nybegyndere, øvede og garvede - der vil spille skak i en skakklub, hvor der er hygge og rummelighed. 

 

Afslutning

Onsdag 3. maj 2023 blev afslutning for denne sæson. Det blev holdt under selskabelige forhold med smørrebrød, øl og vin på bordet, inden vi tog fat på sidste omgang hurtigskak. Der var 9 fremmødte, her i blandt en gæst - Matej - der viste sig at være en habil skakspiller og formentlig kommende medlem af klubben. De sidste 2 turneringer i hurtigskak blev vundet af henholdsvis Birger og Jørn Stig. Der er nu dømt sommerferie indtil onsdag den 30. august 2023.

 

Besøg af skaklegende.

Tidligere medlem af Frederiksværk Skakklub, Jacob Aagaard, har meddelt formanden, at han gerne vil besøge Frederiksværk Skakklub i forbindelse med hans midlertidige ophold her i landet. Jacob Aagaard er tidligere dansk, nu skotsk skakspiller med titlen af stormester. Jacob har vundet mange mesterskaber, udgivet flere bøger om skak og er i det hele taget en stor kapacitet inden for skakverdenen. Han vil foredrage om sit liv som skakspiller og måske stille op til en omgang simultanskak. Det kan blive en ganske spændende skakdag i klubben. Besøget er fastsat til lørdag den 23. september 2023 kl. 1000 i skaklokalet.

 

Hurtigskak turnering

Der er indtil videre afholdt 3 turneringer i hurtigskak hvor vinderne (størst fremgang i rating)  er henholdsvis Claus, Søren og Flemming. Der resterer endnu 2 kampe, sidste kamp er onsdag 3. maj, hvor der er forslag om et arrangement med hyggeligt samvær, smørrebrød, øl og vin, som afslutning på sæsonen. Nærmere herom følger.

 

Ny formand

Ved generalforsamlingen 5/4-2023 blev Jens Peder Pedersen valgt som ny formand. Anton blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem, medens Ole og Claus blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Jens Peder rettede en stor tak til den afgående formand, der har bestridt formandsposten i 14 år. Som påskønnelse for sin indsats fik Søren overrakt en gavecheck på 500 kr. Der var i øvrigt et pænt fremmøde til generalforsamlingen. Der deltog 9 medlemmer. 

  

Klubmester 2023

Arne Nissen har gentaget succesen fra sidste år og kan beholde kasketten på som årets klubmester med opnåede 9 point, efterfulgt af Anton på en 2. plads med 8½ point. Birger indtager 3. pladsen med 8 point, så der har været tæt løb i kampen om klubmesterskabet.  Tillykke til vinderne, der vil få udleveret præmier ved generalforsamlingen!

  

Ny turnering

På baggrund af de udsendte spørgeskemaer er der vist interesse for at fortsætte klubbens aktiviteter frem efter generalforsamlingen. Det er derfor besluttet at fortsætte med ugentlige turneringer i hurtigskak, der afsluttes hver gang med en præmie (1 fl. vin) til vinderen, der er den spiller, der opnår højst fremgang i rating pr. kamp/turnering. Så kan alle være med og vinde. Den afsatte spilletid afhænger af antal fremmødte pr. gang. Den 1. turnering spilles onsdag den 29. marts, og der spilles frem til onsdag 3. maj 2023.  

 

Indkaldelse til generalforsamling

Der er udsendt indkaldelse til den årlige generalforsamling, der afholdes onsdag den 5. april 2023 kl. 1930. Vi håber på stort fremmøde. Generalforsamlingen vil som vanligt blive bespist med en let anretning.

 

Holdturnering afsluttet.

Tirsdag 14. marts afsluttedes holdturneringen i Helsingør, hvor vi i den sidste kamp mødte Gribskov, der slog os med 4-2. Kampen var for så vidt afgjort på forhånd, idet holdkampe afgøres på antal matchspoint og ikke vundne brætpoint. Det betyder for vores vedkommende, at vi i en kommende sæson ikke spiller i A-rækken, men rykker ned i B-rækken. Det er måske også der, vi rettelig hører hjemme, når vi tager et tilbageblik og ser på spillestyrke og det endelige resultat i holdturneringen.

 

Spørgeskema

Flemming har som turneringsleder udsendt et spørgeskema til medlemerne, der senest den 16. marts bedes tilkendegive, om de ønsker at afslutte sæsonen med en ny turnering, eksempelvis et klubmesterskab i hurtigskak. Hvis der ikke er tilslutning til at udvide sæsonen, afsluttes den med generalforsamlingen, der er berammet til onsdag den 5. april 2023.

 

Juleafslutning

Onsdag 21. december 2022 afholdt klubben den traditionelle juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Der var fremmødt 9 medlemmer, der efter traktementet spillede skak på utraditionelt vis. Der blev oprettet 2 hold, hver med 4 spillere, der spillede simultanskak. Man skiftedes til at være den spiller, der spillede èn mod alle. Det var hurtigskak, og det var meget underholdende.

 

Vindere i hurtigskak

Nordkalotten afholdte søndag 6/11 en turnering i hurtigskak på Gilleleje Standhotel med deltagelse af 48 skakinteresserede fra forskellige klubber i landet.   Der blev oprettet 6 grupper med 8 spillere i hver gruppe, og der blev spillet 7 runder hurtigskak.  Fra Frederiksværk skakklub deltog 4 medlemmer, hvor Anton gjorde sig bemærket ved suverænt af vinde 1. pladsen i gruppe 4, hvilket kastede en præmiesum på 800 kr. af sig. Men også Flemming Stald var på mærkerne; han opnåede ligeledes en 1. plads i sin gruppe 3 og fik 800 kr. i præmie. Tillykke til vinderne!

 

Ændring i bestyrelsen

Morten Bathums, der var medlem af bestyrelsen, er udmeldt at skakklubben. Flemming Stald, der er valgt suppleant, indtræder her efter i bestyrelsen.

 

Klubturnering

Klubturneringen starter onsdag den 5. okt. med 12 deltagere. Turneringen er oprettet i DSU-regi. På hjemmesiden er der et link til turneringen via menupunktet "Klubturnering"

 

Tilmelding holdturnering

Der er lykkedes at stable et 6-mands hold på benene til den kommende holdturnering i A-rækken. Holdleder er Arne Nissen. Den 1. holdkamp er en hjemmekamp onsdag den 2. nov. mod Helsingør 3.  På hjemmesiden er der et link til turneringen via menupunktet "Holdturnering".

  

Dødsfald

Klubbens sidstudnævnte æresmedlem, Max Ekelund, er død. Max blev udnævnt til æresmedlem i 2020 i forbindelse med skakklubbens 100 års jubilæum. Han har ad 2 omgange været formand for klubben og har i det hele taget ydet en stor indsats for Skakklubben Frederiksværk. Max bisættes fra Vinderød Kirke onsdag 28. sept. 2022. Ære være Max's minde.

 

Holbæk Løvspring

Jeg har erfaret, at Anton har gjort nye fremskridt i skakverdenen.  Han har deltaget i en stor skakkturnering i Holbæk i juni måned i år, kaldet Holbæk

Løvspring, hvor han blev vinder i gr. 7 med max point og således fik en rating fremgang fra  1475 til 1625. Anton bliver ved med at overraske!

 

Åbningsturnering

Flemming har tilbudt sig som turneringsleder og kampdommer for den kommende sæson, så vi er i gode hænder.

Vi lægger ud med en åbningsturnering over 6 runder.  1. spilleaften er onsdag den 7/9-22. Der spilles i 4 mandsgrupper, sammensat efter spillerstyrke, spilletid 25 min. + 10 sek. pr. træk. Der spilles 2 runder samme aften mod samme modstander, henholdsvis med sort og hvid.

 

Så er vi igang 

Der var et pænt fremmøde første aften, hvor der kom 8 medlemmer. Endvidere kom 2 nye medlemmer og 1 har efterfølgende meldt sig til klubben. JP oplyste, at Erik havde givet tilsagn om at komme tilbage i klubben, så alt i alt en fremgang på 4 nye medlemmer. Helt fint! Der blev blandt de fremmødte afviklet en hurtigturnering over 4 runder.

 

Sæsonstart 31/8-2022

Onsdag den 31. august kl. 1930 starter den nye skaksæson efter et velykket åbent hus arrangement, hvor 6 klubmedlemmer tog imod 9 personer, der gæstede skakklubben. Det bliver spændende at se, om gæsterne fortsætter bekendskabet og bliver nye medlemmer af klubben.

 

Åbent hus arrangement

Anton har foreslået et åbent hus arrangement forud for sæsonstart, hvor skakinteressede helt uformelt kan møde frem og se skakklubben an og få en snak og måske et parti skak med nogle af de gamle, garvede medlemmer. Anton har kendskab til mange unge, der spiller skak på nettet, men som ikke har kendskab til skakklubben. Dem vil han opfordre til at møde frem. Et frisk pust, som bakkes op af medlemmerne, så nu er det en realitet. Åbent hus arrangementet finder sted onsdag den 17. august 2022  kl. 1900. 

 

Hjemmesiden har været ude af drift i flere måneder, men nu kører den igen. Tirsdag den 3. august 2022 er dato for igangsættelsen. Der resterer lidt opdateringer for ajourføring, men det kommer hen ad vejen. Det sidste nye - åbent hus arrangementet  - er kommet på.

 

Sjællandsmester

Skakklubbens yngste medlem, Anton Helsted Moe, viser sig at være en spiller med dynamik i. Han er en rutineret spiller på nettet i hurtigskak, men han viser også talent for almindeligt brætspil face to face. Det har han dokumenteret ved lørdag den 24. april 2022 i Hillerød at vinde Sjællandsmesterskabet for Ungdom for hans årgang. Det er godt gået! Tillykke Anton!

 

Generalforsamling

Ved den årlige generalforsamling 27. april 2022 fremmødte i alt 8 medlemmer. Formanden kom i sin beretning ind på den stilstand, der havde været i 2020/2021 på grund af corona-nedlukninger. Selv den årlige generalforsamling 2021 var skudt til hjørne.  Skaksæsonen startede med en monradturnering med deltagelse af 11 spillere, der blev efterfulgt af klubturneringen med deltagelse af 14 medlemmer. Et par stykker faldt fra under vejs, så det blev lidt af en udfordring for turneringlederen, men vi kom i mål med en ny klubmester. Holdturneringen i A-ækken blev afsluttet med en 6. plads, så vi bevarer vores plads i A-rækken. Medlemstallet i klubben er for nedadgående. Seneste udmeldinger er Andreas og Georgios. Til gengæld har vi fået en nyt medlem, Anton fra Hundested, der allerede har gjort sig bemærke som en dygtig skakspiller. Medlemstallet er for nærværende 14 medlemmer. Det årlige kontingent for den kommende sæson er uændret 750 kr. for juniorer, 850 kr. for pensionister og 950 kr. for seniorer. Formanden omtalte problemerne med klubbens hjemmeside, der hidtil har kørt på stor velvillighed fra Christian Weinrich, der er indehaver af et mindre edb-firma i Hundested. Christian har for 16 år siden konstrueret vores hjemmeside, der siden har haft værtsskab på en server i hans virksomhed uden omkostninger for klubben. Det siger sig selv, at det kan ikke fortsætte på denne måde. Dels er hjemmesiden forældet - den kan ikke betjenes fra en normal pc.er -  dels kan vi ikke forvente. at det fortsat er uden omkostninger for klubben af drive en hjemmeside.  Formanden arbejder på at få tilvejebragt en ny, tidsvarende hjemmeside.

Formanden afsluttede sin beretning med at pointere, at det er tid til et formandsskifte efter 13 år på posten. Han er på valg til næste år, hvor han afgår og der skal findes en ny formand. Birger blev valgt til bestyrelsen i stedet for Andreas, der har meldt sig ud af klubben. Flemming blev valgt som suppleant i stedet for Jens Peder, der tidligere indgik i bestyrelsen i stedet for Erik.  Efter generalforsamlingen var klubben vært med en let anretning, bestående af tun i ravigotte.  Det hele afsluttedes med uddeling af præmier til vinderne af klubturneringen. Anton fik en præmie for at være den spiller, der havde opnået størst rating-fremgang under turneringen.

  

Klubmester 2022

Klubturneringen fandt sin afslutning 20. april 2022. Klubmester for i år blev Arne Nissen, der opnåede 10 point. Leif Kristensen blev nr. 2 med 8½ point, medens der var kamp om 3. pladsen, idet Flemming, Jan og Ole alle scorede 7 point.  Efter korrektiondberegning indtog Flemming Stald 3. pladsen.

  

Aflysning

Juleafslutningen, der skulle have fundet sted onsdag den 22. december, er desværre aflyst. Det er en beslutning, som formanden har truffet i samråd med bestyrelsen med begrundelse i den stigende coronasmitte, som hærger i øjeblikket, og som har givet anledning til flere landsdækkende restriktioner, bl.a. nedlukning af større kulturelle begivenheder - herunder også den planlagte store EMT-turnering i Allerød januar 2022 med tilmelding af flere spillere fra Frederiksværk Skakklub. Vi satser på en fortsættelse af klublivet onsdag den 5. januar 2022, hvor der spilles 5. runde i klubturneringen.

Men det bliver uden Omar. Han har set sig nødsaget til at melde sig ud af klubben, da han 2. januar 2022 skifter bopæl og flytter til Ålborg. Han var gerne blevet, men omstændighederne tvinger ham til et bolig skift. En varm hilsen til alle klubbens medlemmer fra Omar!

 

Klubturnering

Klubturneringen, der indledes onsdag den 27. oktober 2021, har i alt 14 deltagere. Det er en alle med alle turrnering, der afvikles over 13 runder, og slutter med sidste runde den 20. april 2022. Der er afsat tider til udsattte partier og til den kommende holdturnering. Da alle kender spilledato og modstander for hele turneringen, er der rig mulighed for at afvikle partier forud for spilleplanen. Flemming er turneringensleder og styrer slagets gang.

 

Nyt medlem

17-årige gymnasieelev, Anton Helsted Moe, der er fra Hundested, har indmeldt sig i Frederiksværk Skakklub, hvor han er klar til at spille med i den nyoprettede klubturnering. Vi byder Anton velkommen i klubben og glæder os til at møde ham over et parti skak.

 

Tilmelding til holdturnering

 8. hovedkreds har indbudt til holdturnering 2020-21. Frederiksværk Skakklub har tilmeldt ét 8-mands-hold til at spille holdkampe i A-rækken. Desværre er der ikke tilslutning nok til at stille yderligere hold.

 

Ny i bestyrelsen

Erik Rasmussen har valgt at holde en pause i skakklubben. Det har medført, at hans plads i bestyrelsen overtages af suppeant Jens Peder, der indtræder i stedet for Erik.

 

Ny møde dato.

På et bestyrelsesmøde tirsdag 31/8 2021 blev det besluttet at vende tilbage til onsdage som fremtidige spilleaftener. Flemming har skruet en turneringsplan sammen for den kommende sæson, der starter onsdag 14/9 med en uratet monradturnering over 5 runder.  11 spillere har meldt sig til turneringen. Efterfølgende starter den egentlige klubturnering med 1. spilledag onsdag den 27. oktober.  Kluturneringen rates, der spilles alle mod alle, og vinderen bliver årets klubmester.

 

Så er vi igang

Fremmødet ved 1. skakaften var lidt magert. Kun 8 medlemmer kom. Efterfølgende rundspørge blandt klubbens medlemmer viser, at ca. 15 medlemmer gerne vil fortsætte med at spille skak i klubben - og det er jo opmuntrende.

Tirsdag 31. aug. vil der på et bestyrelsesmøde blive taget stilling til onsdage som evt. fremtidige mødeaftenen, og der vil blive fremlagt en turneringsplan for den kommende sæson. Flemming har tilbudt at virke som turneringsleder, så det er i gode hænder. For spillere vil der på tirsdag 31/8 være træningsaften - der spilles 1 eller 2 partier á 90 min. med en jævnbyrdig sammensætning af spillere. Ugen efter starter den egentlige turnering.

 

Ny sæson 2021

Vi mødes til 1. klubaften i den nye sæson tirsdag den 24. august 2021 kl. 1930. Er der et flertal af medlemmer, der ønsker at vende tilbage til spilledage på onsdage, vil bestyrelsen ser velvilligt på sagen.

 

Sæsonen afsluttes

Det var så denne skaksæson, som ikke rigtig blev til noget på grund af corvid-19. Monradturneringen, som vi indledte sæsonen med, nåede næsten sin afslutning, inden vi blev tvunget til nedlukning. Holdturneringen kom aldrig rigtig i gang. Vi må blot konstatere, at der ikke blev noget klubmesterskab for denne sæson 2021.

Forsamlingsforbuddet er dags dato (21. april 2021)  hævet til 10 personer, så teoretisk set kan vi nu igen mødes i klubben, men tiden er løbet fra os. Jeg anser denne skaksæson for afsluttet og vender blikket mod den kommende sæson, der indledes til august. Generalforsamlingen, der efter omstændighederne er udskudt, vil blive afholdt først i den nye sæson. Mødedato udmeldes senere.

God sommer til alle!

 

Aflysninger

Alt aktivitet i klubben er aflyst på grund af corona-virus og forsamlingsforbuddet.

 

Holdturneringen aflyst

Holdturneringsleder Lars Erik Linderod har i e-mail  den 23. januar meddelt, at holdturneringen nu endegyldigt er aflyst for denne sæson. Udmmeldingen er ikke uventet. Den kom aldrig rigtig i gang og den ene udsættelse efter den anden umuliggjorde, at holdturneringen kunne afvikles som planlagt. Vi springer simpelt hen et år over i turneringsrækken.

 

Fortsat nedlukning

Seneste nyt: Fortsat nedlukning foreløbig til den 8. februar 2021.  

Regeringen har indført nye, stramme corona restriktioner - foreløbing gældende indtil den 17. januar 2021 - der betyder fortsat nedlukning af skakklubbens aktiviteter i klubhuset. Det ender med, at vi helt glemmer at spille skak, hvis vi ikke snart kommer i gang igen.

 

Udsatte kampe

Efter de seneste udmeldinger fra regeringen om diverse nedlukninger i samfundet har bestyrelsen besluttet at aflyse de sidste aktiviteter i december måned, dvs. 7. runde i monrad tureringen og juleafslutningen den 22. december. Vi sætter vores lid til, at den sidste runde i monrad kan spilles den 5. januar 2021. Forsamlingsforbuddet - max. 10 personer samlet - er blevet forlænget til og med den 3. januar 2021, så må vi se, hvad der kommer der efter.

 

Fortsatte restriktioner

Forsamlingsforbuddet med max. 10 samlet, er forlænget foreløbig til og med den 13. december. Alle holdkampe i 8. HK  (på nær C-rækken), er aflyste indtil udgangen af indeværende år. Det er et spørgsmål, om de overhovedet kommer igang. Det må vi afvente og se.

 

Corona restriktioner

Med virkning fra mandag 26. oktober 2020 har regeringen indført en stramning af forsamlingsforbudet fra 50 personer til nu max. 10 personer på grund af øget corona smitte i befolkningen. På den baggrund har turneringsleder af holdturneringen, Lars Erik Linderod, foreløbig aflyst de 2 første runder i A-rækken, der ikke kan gennemføres pga. forsamlingsforbudet. Kampene i C-rækken, hvor der kun er 2 x 4 spillere, berøres ikke af de nye regler, og vil derfor blive gennemført som planlagt.

Den hjemlige monrad turnering fortsætter som planlagt, dog under iagttagelse af den nye regel med max. 10 personer samlet. Efter som der kun er 13 tilmeldt monrad turneringen, med 1 fast oversidder pr. runde, bør turneringen kunne afvikles uden de store problemer.

 

Holdturnering

Frederiksværk Skakklub er tilmeldt A-rækken med et 8-mands-hold og C-rækken med et 4-mands-hold.

 

Monrad turnering

Der er tilmeldt 13 medlemmer til ny monrad turnering over 7 runder, der starter tirsdag den 29. september kl. 1930. Turneringen afsluttes 15. dec. 2020.

 

Generalforsamling

Der var kun fremmødt 7 medlemmer til generalforsamlingen. Formandens beretning godkendt. På valg til bestyrelsen var Gert, der ikke ønskede genvalg og havde besluttet at forlade klubbben for at søge andre aktiviteter. Morten, vores suppleant,  valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Andreas, der også var på valg, havde meddelt forfald, men modtog genvalg. Som ny suppleant valgt Jens Peder. Formanden kom i sin beretning bla. ind på klubbens 100-års jubilæum i februar måned, som havde afstedkommet stor aktivitet, men som pludselig blev bremset af den fremstormende corona-virus, der lagde alle aktiviteter døde, også den den planlagte jubilæumsturnering. Formanden sluttede sin beretning med at tegne et lidt dystert billede af fremtiden for Frederiksværk Skakklub, idet han fornemmede en dalende interesse for at drive klubben videre. Medlemmerne vil gerne komme og spille skak, men så er interessen heller ikke større. Efter generalforsamlingen var klubben vært med en let anretning, bestående af tun i ravigotte. Her efter blev der uddelt præmier til vinderne i kluturneringen og klubmesteren fik overrakt vandrepokalen, som han i øvrigt selv har indstiftet for år tilbage.  Der blev endvidere uddelt en præmie til den spiller, der ikke var præmiemodtager, og som havde haft den største ratingfremgang under turneringen. Det blev Jens Pedersen med en ratingfremgang på 38 point.

  

Klubmester år 2020

Så skete det igen. Flemming Stald vandt klubmesterskabet for 27. gang! Der var ellers tæt parløb mellem Flemming og sidste års vinder af klubmesterskabet, Leif Kristensen, idet de begge hver opnåede 6 point, men korrektion af kampene afgjorde udfaldet til fordel for Flemming. En imponerende sejrsrække, der dog de seneste år har været afbrudt af andre spillere, der har evnet at udfordre og vinde over Flemming, men med den seneste sejr må vi konstatere, at Flemming er tilbage i kampen som klubmester. 3. pladsen blev vundet af Arne Nissen, også tidligere klubmester, med 5½ point. Vinder af gruppe 2 blev Poul Christiansen med 6 point, på en 2. plads Erik Rasmussen med 5 point, og på 3. pladsen Jørn Stig Andersen, også med 5 point.

 

Venskabskampe

Den første duel fandt sted i Helsinge tirsdag den 1. september, hvor Frederiksværk fremmødte med 7 mand, og hvor vi spillede 2 runder af 40 minutter. Frederiksværk blev suppleret af Gribskov-spiller, Viggo, der vandt begge sine partier, men på trods heraf blev det til et stort nederlag for Frederiksværk. Det samlede resultat blev 11-5 til Gribskov. Ved returkampen i Frederiksværk den 22. september fremmødte kun 7 spillere fra Frederiksværk, medens Gribskov stillede med 8 mand. Viggo blev igen  "udlånt" til Frederiksværk og vandt begge sine kampe, men lige lidt hjalp det. Slutresultatet blev 5-9 til Frederiksværk. Der er plads tilforbedringer - både på fremmøde og på det spillemæssige.

 

Sæsonstart 2020

Tirsdag den 25. august starter skakklubben op efter nedlukningen i marts måned. Vi fortsætter den afbrudte klubturnering, hvor 4 medlemmer i grp. 1 hver har 3 partier tiibage, før klubmesterskabet er afgjort, medens spillerne i grp. 2 kun mangler at spille et parti. Den udsatte generalforsamling er berammet til tirsdag den 15. september.  Gribskov skakklub er fortsat varm på at fortsætte de 2 traditionsrige venskabskampe, som er aftalt til  henholdsvis den 1. september ude og den 22. september hjemme. Så det er lige på og hårdt. Vel mødt til den nye sæson!

 

Dødsfald

Skakklubbens seneste medlem, Hans Hansen fra Hundested, døde ret pludselig den 20. maj 2020. Han blev bisat fra Nr. Jernløse kirke den 5. juni. Frederiksværk Skakklub sendte en sidste hilsen til Hans i form af en bårebuket.

 

Nedlukning

Alle aktiviteter i skakklubben er lukket ned indtil videre på grund af fare for yderligere spredning af corona-virus. Det forventes, at klubben kan genåbne tirsdag den 25. august 2020, som er planlagt opstart af ny skaksæson, men nærmere herom følger.

 

Aflysning af jubilæumsturnering

På baggrund af de seneste nyheder omkring spredning af coronavirus er det besluttet 12/3 at aflyse den planlagte jubilæumsturnering på lørdag. Alle tilmeldte til turneringen er underrettet om aflysningen.

 

Afslutning af holdkampe

Holdkampene i 8. hk.s holdturnering 2019-2020 er afsluttet med et noget magert resultat for Frederiksværks vedkommende.  Vi sluttede på en sidste plads både i mesterrækken og i B-rækken. Mesterrækken opnåede i alt 15 point, medens nærmeste konkurrenter Hilllerød 3 og Allerød 2 hver fik 23½ point. Helsingør 1 kom i top på 1. pladsen med en scoring på 44 point og står til oprykning, medens vi selv rykker ned i A-rækken. B-rækken sluttede med 18½ point, medens nærmeste konkurrent Hillerød 5 fik 20 point. Hillerød 4 scorede 39½ point og står til oprykning. Vores bundplacering skal ses i lyset af, at vi i de fleste udekampe ikke kunne stille med et fuldt hold.

 

Invitation til jubilæumsturnering.

Der er planlagt en jubilæumsturnering i hurtigskak over 7 runder, der skal finde sted i klubhust lørdag den 14. marts 2020 fra kl. 1000. Der spilles efter FIDE's regler for hurtigskak, med 2 partier om formiddagen og 5 partier om eftermiddagen.  Indskrivning og betaling kl. 0930. Tilmelding via DSU's hjemmeside under invitationer. Der skal betales 150 kr. i indskud og  hele beløbet indgår i præmier. Deltagere fordeles efter ratingtal i hurtigskak, hvor der spilles alle-mod alle, evt. monrad i sidste gruppe. Partierne afvikles med en betænkningstid på 25 minutter uden tillægstid.

 

Jubilæumsfest

Der var 33 personer med til jubilæumsfesten, heraf 12 gæster, der havde en god aften med spisning i klubhuset. Formanden bød velkommen til gæsterne, som blev præsenteret. Formand for Frederiksværk Firmaidræt, Kurt Kristensen, var blandt de fremmødte, og han overraskede ved at overrække Skakklubben en gavecheck på 5.000 kr., ligesom han medbragte en megastor lagkage, der var dekoreret som et skakspil. Et af aftenens højdepunkter var præsentation og fordeling af jubilæumsskriftet, der er et helt bogværk på 134 sider. Bag jubilæumsskriftet står trioen Flemming Stald, Jens Peder og Henrik Mortensen, der har lagt en kæmpestort og tidskrævende arbejde i udfærdigelsen af skriftet. Det blev belønnet med 1 pæn gavepakke til hver, som blev overrakt af formanden. Men inden præsentationen af jubilæumsskriftet blev tidligere formand for skakklubben, Max Ekelund, udnævnt til æresmedlem og fik overrakt et bevis som dokumentation for sin nye status i klubben. Max har været formand for klubben ad 2 omgange, og han ydede en stor indsats for klubben i sin formandstid, hvilket blev belønnet med DSU's hæderstegn i 1997, så udnævnelse til æresmedlem er velbegrundet. Aftenen sluttede af med et foredrag af tidligere formand Flemming Johansen, der både var morsomt og tankevækkende.

 

Invitation

Onsdag den 26. februar 2020 har Frederiksværk Skakklub 100 års jubilæum, og det fejrer vi ved en festlig sammenkomst i klubhuset samme aften kl. 1800, hvor vi mødes til god mad og drikke, præsentation af et jubilæumsskrift og senere på aftenen underholdning. Vi håber at se alle medlemmer denne aften, og meget gerne med ledsager. Af hensyn til klubbens økonomi ser vi os nødsaget til at opkræve 100 kr. pr. deltager og 200 kr. for evt. ledsager. Men så er der også fest for alle pengene. Tidligere formænd for klubben og andre tidligere medlemmer, der under deres medlemsskab har ydet en særlig indsats for Frederiksværk Skakklub, er inviteret med til denne festaften.

 

Klubmesterskabet

Den nye turnering om klubmesterskabet starter onsdag den 8. januar 2020 kl. 1930. Turneringen oprettes i DSU-systemet mellem jul og nytår, når rating er reguleret efter den afsluttede monradturnering. Der bliver oprettet 2 grupper, med 8 mand i 1. gruppe, der spiller alle-mod-alle over 7 runder. De restende deltagere kommer i gruppe 2, hvor der spilles en mondrad over 7 runder.

 

Juleafslutning

Der var fremmødt 13 personer til juleafslutningen onsdag 18/12, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver. Birger supplerede gløggen med en "vitaminindsprøjtning", så den kom op i en højere klasse. Tak for det, Birger.  Der blev uddelt præmier til de 3 fremmeste i monradturneringen, nemlig Flemming, Arne og Gert.  Gert præsenterede os for en anden slags skak - Fischer Random -  som var ganske underholdende at spille. Der blev arrangeret en lille turnering i dette spil, hvor nogle af brikkerne havde en anden placering end vanlig. Turneringen blev vundet af Henrik Mortensen, tidligere medlem af klubben og medforfatter til jubilæumskriftet, der var med som gæst.

 

Monradturnering afsluttet.

Onsdag den 11. december 2019 blev den sidste runde spillet i monrad-turneringen. Der har været en god mødedisciplin under vejs.  Flemming vandt turneringen med en score på 8 point. 2. pladsen blev vundet af Arne Nissen med 7 point og 3. pladsen indtog Gert med 6 point. De 3 vindere vil sammen med 5 andre spillere indgå i gruppe I i den kommende turnering, der gælder det årlige klubmesterskab. Et stort tillykke til vinderne!

 

Holdturnering

Der er tilmeldt 2 hold til holdturneringen, der starter sidst i oktober måned. Holdene er oprettet efter styrkelisten med de spillere, der har tilkendegivet, at de er indstillet på at spille holdkampe. Frv. 1 spiller i mesterrækken med 8 mand. Spilledage er søndage fra kl. 1200. Flemming Stald er holdleder. Frv. 2 spiller i B-rækken med 8 mand, Søren Ellegaard er holdleder.

 

Monradturnering

Der er 20 deltagere i monrad-turneringen, der løber over 9 runder, med afslutning den 11. december 2019. Turneringen er oprettet i DSU-systemet af Per Svendsen, der løbende indberetter kampresultater. Oversigt over turneringen kan ses på DSU's hjemmeside under turneringer/aktuelle turneringer, men turneringsskemaet findes også på klubbens hjemmeside. Gert har påtaget sig opgaven som turneringsleder, men ellers er det et samspil med den øvrige bestyrelse. Husk, er du forhindret i at spille en planlagt kamp, så underret din modspiller, så ingen møder forgæves til en spilleaften. Kan du ikke træffe din modstander, så underret en fra bestyrelsen.  3. runde spilles onsdag den 2. oktober.

 

Venskabskampe

Traditionen tro spillede vi 4/9 venskabskamp mod Gribskov Skakklub, der stillede med 10 mand i Frederiksværk, hvor kampen blev afviklet. Per Svendsen indgik i Gribskov-holdet. Frederiksværk stillede med et tilsvarede antal spillere, så det gik lige op.  Der blev spillet 2 partier med 40 min. betænkningstid, og det blev en overbevisende sejr til Frederiksværk, der vandt 1. parti med 8½-1½, og 2. parti med 7½-2½ point. Tirsdag den 10. sept. var der returkamp i Helsinge, hvor vi desværre kun fremmødte med 7 mand.  Gribskov der i mod stillede med hele 12 spillede, hvor 2 mand supplerede Frederiksværk, så der kunne afvikles 2 x 9 partier. Gribskov opnåede revanche med 10½ point mod Frederiksværks 7½ point.

 

Så er vi igang!

Der var pænt fremmøde til 1. spilleaften i den nye sæson. Formanden bød velkommen til såvel gamle som nye medlemmer, som der var et par stykker af. Der blev fremlagt et program, der strækker sig året ud. Der indledes med et par spilleaftener med hurtigskak for lige at banke støvet af for dem, der har holdt spillepause hele sommeren. Der er planlagt 2 venskabskampe mod Gribskov, først en hjemmekamp og næst en udekamp i Helsinge, alt sammen efter aftale medt Per Svendsen, der er B-medlem i Gribskov Skakklub. Herefter starter en Monrad-turnering over 9 runder.  1. runde spilles onsdag 11. september og den sidste runde spilles 11. december. Det nye spilleprogram finder du i menuen under Spilledage.

 

Ny sæson

Der er planlagt ny sæsonsart onsdag den 21. august 2019 kl. 1930.

 

Aflysning Grundlovsdag

Arrangementet Grundlovsdag er aflyst af kommunen på grund af sammenfald med fv19, så opstilling af det store udendørs skakspil er hermed aflyst denne dag.

  

Afslutning

Der er nu lukket ned for aktiviteterne i denne sæson, dog med den undtagelse, at det store udendørs skakspil vil blive opstillet på Torvet, Frederiksværk, Grundlovsdag den 5. juni, hvor flere medlemmer har givet tilsagn om at vil bemande spillet og vise klubbens ansigt udadtil på pladsen, hvor kommunen har arrangeret forskellige aktiviter for foreningslivet i Halsnæs Kommune. Nu bliver det så også sammenfaldende med dagen for valg til folketinget, så det kan nemt gå hen og blive en festdag i mere end en forstand.

 

Klubmester 2019

Klubmesterskabet blev vundet af Leif Kristensen, der på sidste spilledag fik overrakt vandrepokalen som et bevis på mesterskabet. 2. pladsen blev indtaget af sidste års klubmester Arne Nissen. Der var tæt løb i gruppe II, hvor vinderne skulle udfindes et beregning af korrektion, idet de 3 første havde opnået samme pointtal. Vinder blev Søren Bülow med Jørn Stig Andersen på en 2. plads. Tobias, der efter beregning blev henvist til 3. pladsen, kom ekstra ordinært med i præmiegruppen som belønning for sin flotte indsats  Der blev uddelt præmier i form af vinflasker til alle vinderne.

 

Fremrykning af sæsonafslutning

Bestyrelsen har truffet beslutning om at fremrykke afslutning af skaksæsonen, således at onsdag den 8. maj,  der er sidste spilledag i klubturneringen, også bliver dato for sæsonafslutning, hvor vi fejrer den nye klubmester og uddeler spillepræmier.

 

Ny i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Erik valgt ind i bestyrelsen efter Per, der ikke ønskede genvalg. Der blev i øvrigt nedsat et ad hoc udvalg, bestående af Flemming, Jens Peder og Andreas, til fremme af det kommende 100 års jubilæum. Formandsberetning og referat fra generalforsamlingen er udsendt til alle medlemmer.

 

Generalforsamling

Husk generalforsamlingen onsdag den 17. april 2019 kl. 1930 i klubhuset. Der vil efter generalforsamlingen blive uddelt pæmier til vindere af monradturneringen og en lille overraskelse til  . . .  , ligesom der sædvane tro vil bliver serveret en let anretning med drikkevarer til.

 

Ændring i bestyrelsen

Flemming har i nogen tid ønsket at udtræde af bestyrelsen.  Det er nu en realitet. Han afløses af Gert Sørensen, der er valgt som suppleant, og som nu indtræder i bestyrelsen. En stor tak til Flemming for gennem en årrækkke at have lagt et stort arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet - og et velkommen til Gert som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Holdturnering afsluttet

På trods af en flot indsat i den afsluttende holdturnering i Græsted, hvor Frv.1  opnåede 6½ point mod Solrød 1, rakte det ikke til en topplacering, der blev sikkert vundet af Nordkalotten 2, der således står for oprykning til mesterrækken med opnåede 38 point.  Frv.1 kom på 2. pladsen med 34½ point. Vi forbliver i A-rækken, hvor der næste sæson møder os en stor udfordring i mødet med NSK. der er ny spiller i A-rækken efter en suverænt sejr og oprykning fra B-rækken, hvor de nærmest var urørlige med en score på 44½ point over nærmeste rival Furesø 2, der fik 31½ point.

I B-rækken er vi ikke stolte af de opnåede spilleresultater, idet vi endte på en sidsteplads med sølle 14 point. Vi har 2 gange under turneringen været ramt af afbud og har ikke kunne stille et fuldtalligt hold. Det er selvfølgelig ingen undskyldning for det magre resultatet, men dog lidt af forklaringen. Der er plads til forbedringer!

 

Klubmesterskabet starter

De 8 højst placerede i monrad-turneringen indgår i gruppe 1 i klubmesterskabet, dog med den undtagelse, at Jens Peder har frabedt sig at spille i 1. gruppe, så i stedet indgår Claus. De øvrige spillere placeres alle i gruppe 2, der afvikles i en 7. runders monrad-turnering. 1. runde spilles onsdag 20. februar 2019.

 

Monradturnering afslutttet

Arne Stig blev vinder af monradturneringen med 7,5 point, efterfulgt af Flemming med 7 point og Leif på 3. pladsen med 6,5 point. Der var tæt kamp til det sidste.  Jens Peder har udmærket sig med en raitingfremgang på hele 194 point i turneringen, hvor han i øvrigt opnåede en 7. plads. Men også Tobias har spillet solidt i turneringen og haft en raitingfremgang på 185 point. Godt gået!

 

Holdkampe

Holdkampene kører på sidste vers. Der er 2 runder tilbage. Spændingen er intakt i A-rækken, selvom Nordkalotten 2 har indtaget en klar førerstilling med 27 point efterfulgt af Frv.1 på 2. pladsen med 24½ point. Der er således kun 2½ point, der skiller os, så de 2 sidste kampe er afgørende for, hvem der skal oprykkke til mesterrækken.  I B-rækken er der ingen spænding. Den nystartede skakklub NSK (Nordsjællands Skakklub) er helt suveræn med 37 point, medens nærmeste rival, Furesø 2 har 23½ point. NSK gennemsnitlige rating er 1931, hvor Frv.2 gennemsnitlige rating er 1443, så det siger lidt om uligheden i styrkeforholdet. Ikke så mærkeligt, at vi tabte 0-8 til NSK. Frv.2 har indtil videre 11 point i turneringen og ligger støt på en 5. plads.

    

Dødsfald

Sven-Erik døde den 30. januar 2019 efter kort tids indlæggelse på Hillerød Sygehus. Han blev 73 år gammel. Sven-Erik spillede sin sidste skakkamp fredag den 18. januar i en holdkamp mod NSK i Hillerød, hvor han, uden at være aktiv holdspiller, alligevel stillede op for at bistå holdet, så det kunne møde fuldtalligt til udekampen, som vi i øvrigt tabte 0-8. Det var kendetegnede for Sven-Erik, at han altid var hjælpsom og stillede sig til rådighed, hvis der var brug for ham. Han var et stort aktiv for klubben, hvor han vil være savnet. Sven-Erik blev bisat fra Vinderød Kirke fredag den 8. februar med deltagelse af flere klubmedlemmer.

 

EMT i Allerød

I weekenden 4.-6. januar 2019 afholdt Allerød Skakklub den traditionsrige EMT-skakturnering, der efterhånden er vokset til at blive en af de største skakturneringer i Danmark, denne gang med deltagelse af 114 spillere, heraf flere danske topspillere. Fra Frederiksværk Skakklub deltog 6 medlemmer i turneringen, og her gjorde Gert en flot indsats og blev nr. 1 i sin gruppe, hvilket blev honoreret med en præmiesum på 700 kr + 90 point i rating bonus. Steen Kopperberg var også fremme i skoene og scorede en 2. plads i sin gruppe, der udløste en præmie på 300 kr + 15 point i rating.

 

Klubmester i hurtigskak

Vi har fået en klubmester i hurtigskak, og vinderen er . . .  Flemming Stald, der bare kan blive ved og ved med at vinde klubmesterskaber. Godt gået Flemming, tillykke med sejren! Steen Kopperberg indtog 2. pladsen i den afgørende finalekamp. 3. pladsen blev udkæmpet mellem Søren Bulöw og Gert, og her løb Søren Bülow af med sejren. De 3 vindere blev honoreret med nogle fl. vin. Birger og Omar var ellers med i opløbet, men Birger kunne desværre ikke deltage på grund af sygdom og Omar kunne ikke deltage på grund af transportproblemer. Han var strandet i Nordhavnen og kunne ikke komme rettidigt frem. Synd for dem. I stedet indtrådte Andreas og Søren Ellegaard, men de gjorde ingen forskel. Turneringslederen blev efter præmieoverrækkelsen rost for sin indsats og den gode afvikling af turneringen.

 

Juleafslutning.

Onsdag den 19. december blev der afholdt  juleafslutning i klubben. Der var fremmødt i alt 19 medlemmer, der blev beværtet med gløgg og æbleskiver. Turneringslederen var hurtigt til at skrue en turneringsplan frem - 4 hold bestående af hver 4 spillere - der efterfølgende spillede hurtigskak over 3 runder. Vinder blev Erik, Flemming, Birger og Tobias, der hver blev belønnet med en flaske specialøl.

Herefter er der juleferie til den 2. januar 2019, hvor det går løs igen. Hvem bliver årets klubmester i hurtigskak? Det afsløres den 2. januar, hvor finalen spilles. Ugen efter fortsætter vi med 7. runde i monradsturneringen.

 

Holdkampe

Holdkampene er i fuld gang, men spilleresultaterne er ikke imponerede. 1. holdet i A-rækken klarer sig bedst og har opnået 9 point i de 2 runder, der indtil nu er afviklet. Der resterer 5 kampe, så alt kan ske endnu. 2. holdet i B-rækken har opnået 7½ point i 2 runder. Der resterer 4 kampe. 

 

Hurtigskak

Efter ønske fra fra sidste generalforsamling indføres som noget nyt en kort klubturnering i hurtigskak, der løber over 3 runder med opstart  28. nov. og afslutning den 2. jan. 2019. Der oprettes en eller flere grupper afhængig af tilmeldingen, senest 14. november. Det er en spilleform med 25 min. betænkningstid, så der kan afvikles hele 3 kampe på en spilleaften. Der er præmier til vinderne. 'Det skal bemærkes, at der, bortset fra juleafslutning, ikke er andre aktiviteter i klubben end holdkampe i december måned. Vil du spille skak - hurtigskak - i klubben i december måned, skal du tilmelde dig, så turneringslederen kan tilrettelægge en ordentlig turneringsplan. Monradturneringen er sat på stand by i denne måned og genoptages først den 9. jan. 2019.

 

Udmelding

Klaus Kristensen, vores sidste nye medlem, har efter et meget kort medlemsskab meldt sig ud af klubben, som ikke levede op til hans forventninger. Det medfører visse ændringer i holdopstillingen og i den igangværende monrad-turnering.

  

Oprykning til A-rækken

Frederiksværk Skakklub er helt uventet tilbudt oprykning til A-rækken i 8.hk, efter som Bornholm har trukket sig fra turneringen pga. sygdomsforløb m.v. Vi har naturligvis taget imod tilbudet og Frv1 indgår herefter i A-rækkens turneringsplan i stedet for Bornholm. Det betyder samtidig, at  B-rækken er reduceret med et hold, og at der nu kun skal spilles i alt 7 runder i B-rækken. Kampen om en placering i A-rækken er i hus -  barrieren hæves, så nu gælder det oprykning til mesterrækken!

 

Stor præstation i Furesø Open 2018

Medlem af Frederiksværk Skakklub, Sandi, har i weekenden 19. - 21. oktober vundet 1. pladsen i Furesø Open 2018 turneringen, hvor der var deltagelse af 50 spillere, her i blandt flere stormestre, bl.a. Jonny Hector, som spillede remis mod Sandi. Et stort tillykke til Sandi, der med sejren opnåede en rating fremgang på hele 56 point.

 

Nyt medlem

Vi er blevet beriget med et nyt medlem, Klaus Kristensen, der er en habil skakspiller, som gerne vil indgå i den kommende holdturnering. Klaus vil blive ratet og indlemmet i styrkelisten efter en samlet vurdering af hans spillestyrke.

 

Rating nulstillet

De første 2 runder i monradturneringen vil ikke blive ratet, idet afvikling af kampene ikke var i overensstemmelse med de gældende regler for så vidt angår spilletid. Der skulle rettelig være tillagt 30 sekunders tillægstid pr. udført træk. Det er der efterfølgende rettet op på. Det spillemæssige resultat af de 2 runder er uændret.

 

Aktivitetskalender

I menuen <Spilledage> finder du alle kendte aktiviteter. De kommende holdkampe vil blive tilføjet, når vi kender turneringsplanen for 8. hovedkreds.

 

Holdkampe

Der har vist sig stor interesse for at deltage i de kommende holdkampe. Faktisk har 20 medlemmer sagt ja til at spille holdkamp, så derfor har vi tilmeldt 2 8-mands-hold i B-rækken.  Vi stiller altså med et 1. hold og et 2. hold, så det kræver mødedisciplin, når 16 mand skal afsted til holdkampe.

 

Venskabskampe

Traditionen tro er der i sæsonstart afholdt 2 venskabskampe mod Gribskov Skakklub, der blev indledt i Frederiksværk onsdag 5. september, hvor vi over 2 runder tabte med cifrene 7½-8½. Per, der er B-medlem i Gribskov, spillede for Gribskov ved hjemmekampen i Frederiksværk, så hans sejr var medvirkende årsag til det endelige resultlat. Bedre gik det i returkampen i Helsinge tirsdag den 18. september, hvor vi vandt knebent med 11½ point mod Gribskovs 10½ point. Samlet set er det uafgjort.

   

Ny sæson 2018

Onsdag 22. august 2018 kl. 1930 startede den nye skaksæson.

Der mødte 18 deltagere til den 1. klubaften, hvor der blev spillet hurtigskak, så det var en god opstart. 5 medlemmer havde i øvrigt meldt afbud til denne aften. Også næste onsdag den 29. august vil der stå hurtigskak på programmet, hvor hver spiller får 25 min. betænkningstid. Onsdag den 5. september spiller vi den traditionsrige venskabskamp mod Gribskov Skakklub. Det er en hjemmekamp, så det er bare at møde op i klubhuset og tage del i kampen. Der er returkamp i Helsinge tirsdag den 18. september.

Onsdaq den 12. september starter vi en 9 runders Monradturnering, der vil være en kvalifikationsturnering til klubmesterskabet, der starter til foråret.

Vel mødt!

 

Generalforsamling

Onsdag 24. april 2018 kl, 1930 er der generalforsamling og afslutning på skaksæsonen 2017/18. Foreningen vil være vært ved et beskedent tratement.

 

Afslutning holdturnering.

Det blev lidt af en gyser i den afsluttende kamp i B-rækken, hvor vi på forhånd havde et forspring på 2½ point i forhold til vores modstander Espergærde 1, der blot skulle besejres med 3 point, der i så fald ville bringe os tilbage i A-rækken. Sådan gik det desværre ikke.  Vi opnåede kun 2 point i den afgørende kamp og må således forblive i B-rækken indtil videre. I C-rækken, hvor der hverken er op- eller nedrykning, opnåede vores 4-mands-hold en 4. plads.

 

Klubturnering

Ved opstart af klubturneringen blev vi beriget med 2 nye (gamle) medlemmer, nemlig Søren Gad og Lasse Stuhr, der sluttede sig til klubben igen. Vi hilser de nye medlemmer velkommen! Tilgangen betyder, at 1 gruppe består af 10 spiller, der skal afvikle 9 runder, medens 2. gruppe består af 12 spillere, der skal igennem 11 runder. Vi er i skrivende stund kommet til heholdsvis 6. og 8. runde. Der tegner sig ingen klare vindere i nogen af grupperne endnu. Alt kan ske i de sidste runder, så spændingen bevares til det sidste. Turneringen ledes dygtigt af vores turneringsleder Per Svendsen, der holder spillerne til ilden og sørger for, at kampene bliver afviklet rettidigt.

 

Juleafslutning

Juleafslutningen finder sted onsdag den 20. december 2017 kl. 1830, hvor vi byder på julemad, uddeling af præmier m.v. Efterfølgende spiller vi simultanskak mod Sandi Stojanovski, der har lovet at stille op og udfordre samtlige fremmødte.  Der er indtil videre tilmeldt 16 medlemmer, så Sandi får en travl aften. Det bliver spændende! Husk nu, at vi starter allerede kl. 1830.

 

Holdturnering

Vi er tilmeldt 2 hold i holdturneringen i 8. HK, hvor vi spiller i B-rækken med et 8-mands hold og i C-rækken med et 4-mands hold. Den 1. kamp spilles som hjemmekamp i C-rækken onsdag den 22. november 2017.

 

Monradturnering

Turneringen kører på sidste vers. Der mangler sidste runde og nogle udsatte partier, men det er ubestridt, at Flemming har lagt sig i spidsen og ikke kan røres, uanset udfaldet af de sidste kampe.

 

Venskabskampe

Den første kamp mod Gribskov Skakklub blev spillet på hjemmebane, hvor Gribskov mødte talstærkt frem med 13 spillere mod vores 14 mand. Der  blev afviklet 2 kampe à 45 min. Første runde vandt Frederiksværk med 9½ point mod Gribskovs 3½ point. Anden runde blev vundet  med 8 point foran Gribskovs 5 point.  En stor succes for Frederiksværk, men Gribskov siger, at der er lagt i kakkelovnen ved returkampen i næste uge.

Returkampen blev spillet i Helsinge tirsdag den 12. september, hvor vi havde et fremmøde på 8 spilllere mod Gribskovs 9 spillere (1 oversidder).  Det blev ikke de lovede tæv, idet vi holdt skansen og spilede uafgjort 4 x 4 i begge runder. En god start på sæsonen, hvor der bankes lidt rust af inden modradturneringens opstart.

 

Ændring i bestyrelsen

Omar har valgt at trække sig fra Frederiksværk Skakklub foreløbig for 1 år, så han er ikke at finde i den kommende turnering og ej heller i bestyrelsen længere.  Vi håber på et gensyn med Omar, der har været et trofast medlem af klubben i mange år og som har vist gode spilleresultater. Suppleanten Andreas Peter-Lehm indtager Omars plads i bestyrelsen.

 

Ny sæson 2017

Velkommen til en ny skaksæson, der starter onsdag den 23. august 2017 kl. 1930, hvor vi glæder os til at se dig og evt. nye medlemmer. Vi starter med 2 opvarmningskampe, inden vi taget hul på en ratet monradturnering over 9 runder, der afsluttes til jul. Traditionen tro har vi planlagt 2 venskabskampe mod Gribskov Skakklub, hvor 1. kamp spilles hjemme onsdag den 6. september og returkampen spilles i Helsinge tirsdag den 12. september. Vi skal også spille holdkampe i løbet af den nye sæson, ganske vist i B-rækken, som vi (helt ufortjent) rykkede ned i. Men det skal vi have rettet op på, så vi kan komme tilbage i A-rækken, hvor vi spillemæssigt hører hjemme. Der er nok at tage fat på i den nye sæson. Vi glæder os til at komme igang.

 

Bymester i Hillerød

Flemming Stald har i mesterklassen vundet 1. pladsen i Hillerød Byturnering 2017 og kan dermed kalde til bymester. Gruppen, basis 1, blev sikker vundet af Steen Kopperberg.  Gruppen. basis 2, blev ligeledes vundet af en Frederiksværk-spiller, nemlig Birger Jarulf. Det blev bemærket, at hele 3 skakspillere fra Frederiksværk Skakklub besatte 1. pladsen i de 3 øverste klasser.  De blev hver belønnet med 800 kr. i førstepræmie. Et stort tillykke til vinderne! 

 

Donation

Ole Østergaard har doneret en skakbræt, beregnet til undervisningsbrug, til skakklubben. En stor tak til Ole.

 

Afslutning.

Efter generalforsamlingen var klubben vært med et let anretning bestående af tun i ravigotte med flutes og tilhørende drikke. Der blev uddelt præmier til vinderne af den netop afsluttede klubturnering, der blev vunder af Arne Nissen. Arne var ikke tilstede ved afslutningen, men han vil som ny klubmester få overrakt klubbens store vandrepokal, ligesom han vil få 3 fl. vin i præmie.  Nr. 2 blev Birger, der fik overrakt 2 fl. vin, tæt fulgt af Flemming, der på 3. pladsen fik overrakt 1 fl. vin.  Gruppe II blev sikkert vundet af Søren, der fik overrakt 2. fl. vin.  Nr. 2 i gruppen blev Jens Peder, der fik 1 fl. vin og 1 fl. øl,  Nr. 3 blev Andreas, der ikke var tilstede, men vil få overrakt 1 fl. vin.  Aftenen blev afsluttet med en omgang lynskak, dirigeret af Sven-Erik.

  

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling fandt sted den 26. marts 2017, hvor der var fremmødt 14 medlemmer.  På valg var Søren og Per, der begge blev genvalgt med akklamation. Andreas blev valgt ind som suppleant til bestyrelsen. Et forslag om rating af klubbens turneringer var på dagsordenen.  Det gav anledning til debat, specielt om financeringen, men det blev vedtaget med et stort flertal. Kontingentet vil i den kommende sæson stige med 50 kr pr. medlem.

  

Nedrykning.

Holdturneringen i A-rækken havde sin afslutning den 16. marts 2017, hvor de 8 spillende hold mødtes til det endelige opgør hos Allerød Skakklub, der lagde lokaler til. Udgangspunktet for Frederiksværk 1 var ikke det bedste. Vi stod sammen med Roskilde 2 til en truende nedrykning, hvis vi ikke formåede at spille lige op mod Allerød 3, der var vores modstander i den sidste, afgørende kamp. Desværre forløb kampen ikke til vores fordel. Slutresultatet blev 2-6 til Allerød 3, så vi endte med en samlet score på 22½ point; det samme pointtal, som Roskilde 2 sluttede med. Men eftersom vi også har har samme matchspoint som Roskilde 2, er det den indbyrdes kamp, der er afgørende, og her vandt Roskilde 2 klart over Frederiksværk 1, så faktum er, at vi rykker ned i B-rækken i den kommende sæson.  Det er bare ærgerligt, men vi kommer stærkt tilbage!

 

Nye medlemmer.

2 friske drenge, August og  Alexander, der begge går i 8. klasse, har vist stor interesse for skak og vil gerne være medlemmer af Frederiksværk Skakklub. De deltager i hurtigskakturneringen og suger til sig af skakviden. De vil indgå som fuldbyrdige medlemmer, når den nye skaksæson starter efter sommerferien.

 

Holdturnering.

Den sidste og afsluttende kamp i C-rækken blev afviklet i Hillerød tirsdag den 31. januar, hvor udgangspunktet var, at vi blot skulle vinde en enkelt kamp for at blive vinder af C-rækken. Således gik det også; Birger hentede 1 point hjem i kampen mod Egedal-Jyllinge, så sejren var hjemme! I A-rækken er vi foreløbig placeret på en 5. plads. Der resterer 2 kampe i rækken, men det rykker næppe meget på det endelige resultat.  

 

Klubturnering.

Den nye turnering starter onsdag den 4. januar 2017. Spillerne er inddelt i 2 grupper efter opnåede resultater i monrad-turneringen. Der spilles alle mod alle i hver gruppe. Turneringen er oprettet i DSU.s turneringssystem, som frem over vil blive benyttet til afvikling af vores turneringer. Turneringsleder er Per Svendsen. Du finder turneringsskemaet på DSU.s hjemmeside under turneringer, men her er også en link til samme skema:  http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24047 

   

Juleafslutning.

Der var 16 medlemmer, der onsdag den 21. december deltog i vores juleafslutning, der bød på varme æbleskiver og julegløgg. Desuden var der overrækning af præmie til vindere af den netop afsluttede monrad-turnering, der suverænt blev vundet af Claus Rasmussen. 2. pladsen blev vundet af Poul Christiansen, medens Gert Sørensen indtog 3. pladsen. Aftenen sluttede med en hurtigturnering, der blev afviklet på en lidt utraditionelt måde, idet der var 2 spillere på hver side af brættet uden kampen. Den  ene spiller bestemte ved hvert træk hvilken slags brik, der skulle flyttes, medens den anden spiller suverænt afgjorde, hvor brikken skulle placeres på brættet. Det var en spilleform, der gav anledning til megen snak og diskussion efter hvert afviklet parti. 

 

Simultan skak.

Onsdag den 9. november, der var afsat til udsatte partier, blev der arrangeret simultanskak, hvor udfordreren var Sandi Stojanowski, der dagligt spiller for skakeliten i Hilleød Skakklub. Også medlemmer af Gribskov Skakklub var inviteret, men der fremmødte alene 8 medlemmer fra Frederiksværk Skakklub, der fik en god og lærerig skakaften. Reglerne var enkle. Sandi havde hvid på alle brætter og der var afsat 1 times betænkningstid til hver spiller. Efter 1 times spil stod det klart for enhver, at vi var oppe mod en storspiller, der uden nævneværdig besvær vandt samtlige sine partier. Sandi fik overrakt 3 fl. vin for sin indsats.   

 

Returkamp mod Gribskov.

Onsdag 28. september blev der spillet returkamp mod Gribskov hjemme i egne lokaler. Gribskov stillede med 12 mand og det samme gjorde Frederksværk  så det var en lige kamp i alle henseender. Der blev spillet 2 runder à 40 min, der i begge omgange endte med resultatet 6-6, så det var lidt af en oprejsning efter nederlaget i Helsinge. Gribskov havde på 1. og 2. brættet de unge skaktalenter Markus og Mads, der begge blev besejret i partiet mod Sandi Stojanovski på 1. brættet. Andre Frv. spillere, der også vandt begge deres partier, var Sven-Erik, Per og Toias. 

 

Hurtig-turneringer.

På spilledage, hvor der afvikles udsatte partier, arrangeres der hurtig-turneringer for de øvrige spillere, så der er aktiviteter i klubben på alle spilledage. Hurtig-turneringerne skrues sammen efter fremmøde, hvor det tilstræbes at have 4 deltagere (efter styrkeforhold) i hver gruppe, hvor der spilles alle mod alle, varighed 15-20 min. pr. spiller.

 

Turneringsleder.

Turneringen er i fuld gang; der er foreløbig spillet 2 runder. Der benyttes DSU's turneringsskema, som er direkte linket til vores hjemmeside. Der deltager 18 personer i turneringen, der styres af Peter Svendsen. Husk at evt. afbud til en planlagt kamp i god tid skal meddeles til modspilleren og til turneringslederen.

 

Turneringsskema.

Vi lægger ud med en monradturneing over 9. runder. 1. runde spilles onsdag 31. august 2016. Turneringsskemaet er endnu ikke på plads, da vi ikke har fuldt overblik over antal deltagere, men det er klar på spilledagen.

 

Venskabskamp

Der spilles venskabskamp mod Gribskov Skakklub i Helsinge tirsdag den 30. august kl. 1930, hvor Helsinge har bebudet, at de stiller med 16 mand, så alle mand bør af huse.

 

Ny sæson.

Den nye skaksæson 2016/17 starter op onsdag den 24. august 2016 kl. 1930.

 

Afslutning.

Afslutningen blev indledt med fælles spisning, afholdt af klubbens kaffekasse.

Der blev uddelt præmier til vinderne i de forskellige klasser. Klubmester for 25. gang blev Flemming Stald, medens Karl Jørgensen indtog 2. pladsen i gruppe A. Gruppe B blev vundet af Søren Ellegaard i tæt opløb med Jørgen Dam Pedersen, der blev nr. 2. Kampen i hurtigskak, der var afviklet under særlige omstændigheder, herunder indlagte handicaps, blev vundet af Flemming.

 

Æresmedlem. 

En enig bestyrelse stod bag udnævnelse af Flemming Stald som ny æresmedlem af skakklubben. Flemming fik som dokumentation for udnævnelsen overrakt et æresbevis af formanden, der i sin tale fremhævede Flemmings store indsats for klubben over en lang årrække.

     

Generalforsamling.

Klubbens ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 27. april 2016 med deltagelse af 14 medlemmer, der var mødt frem. Birger blev valgt som dirigent. Formanden aflagde  beretning, der blev godkendt.  Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år - Flemming Stald og Arne Feldung - der begge blev genvalgt med aklamation. Omar Elzubeir blev valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.

 

Nye skakure.

Frederiksværk Skakklub har ved Birgers mellemkomst ansøgt Halsnæs Kommune om tilskud til indkøb af elektroniske skakure. Folkeoplysningssamrådet har imødekommet ansøgningen og tildelt klubben 5.500 kr, der er formidlet til indkøb af 12 stk. skakure til opbevaring i en smart kuffert. Klubbens beholdning af elektroniske skakure er nu 24 stk., så vi kan matche kommende udfordringer.

 

Holdturnering afsluttet.

Holdkampene i 8. hovedkreds er nu afsluttet.  Frederiksværks 1. hold opnåede gode resultater i de 4 første kampe, men herefter blev resultaterne mere magre.  Vi sluttede på en 6. plads ud af 8 mulige, så der er hverken op- eller nedrykning i sigte. Frederiksværks 2. hold sluttede holdturneringen som nr. 2 ud af 7 mulige; det kan vi godt være bekendt. Der er ingen op- eller nedrykning i C-rækken- det er rent spilleglæde!

 

Hurtigskakturnering forår 2016.

Som noget nyt arrangeres der en turnering i hurtigskak, der spilles onsdage 20/2, 17/2, 2/3 og 23/3, alle dage, der er afsat til udsatte partier. Der spilles 5 eller 6 runder med en betænkningstid på 15-20 min. pr. parti. Hver spilleaften gives flg. point: 6-4-3-2 og 1 point til henholdsvis nr. 1,2, 3, 4 og nr. 5. Ved ligestilling deles point. Spillere, der er optaget af at spille hængepartier, tildeles 3 point. Der er præmie til nr. 1 og 2, som har flest point efter sidste runde. Ideen med turneringen er, at der skal være aktiviteter for alle de spilleaftener, der alene er afsat til udsatte partier.

  

Forårsturneringen 2016.

Turneringen er i fuld gang. Der er oprettet 2 grupper (A og B) med 10 spillere i hver gruppe, der skal spille 9. runder, før vi kender klubmesteren år 2016. Der er præmier til vinderne i begge grupper.

 

Ny i bestyrelsen.

Omar har valgt at flytte domicil til Maribo og udtræde af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Per Svendsen, der var valgt som suppleant.  Der skal således vælges en ny suppleant til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.

 

Juleafslutning.

Efter at have været i biografen og set skakfilmen SIDSTE TRÆK er der efterfølgende juleafslutning i klubhuset, hvor der serveres varme æbleskiver og julegløg. Som afslutning på efterårsturneringen er der uddeling af præmier til de 3 spillere, der opnåede højst pointtal. Forhåbentlig kan vi også løfte sløret for, hvordan turneringen er skruet sammen til det kommende klubmesterskab, der starter først i det nye år.  Mød op til en hyggelig juleafslutning, hvor der også bliver plads til nogle hurtige skakpartier.

  

Se skakfilmen SIDSTE TRÆK.

Ved Ole Østergårds mellemkomst er det lykkedes at få filmen SIDSTE TRÆK til biografen i Frederiksværk, hvor den vises i Kosmorama tirsdag 15. december 2015 kl. 1700. Det er en lukket forestilling, hvor Frederiksværk Skakklub disponerer over hele salen.  Som udgangspunkt får hvert medlem gratis 2 billetter til forestillingen. Medlemmer i nabokredse er indbudt til også at se filmen for kun 40 kr pr. billet. Andre skakinteresserede, der læser dette indslag, er også velkomne til at se filmen ved forud henvendelse til mig  eller næstformanden.

Det er en film om den legendariske skakspiller Bobby Fischer, baseret på virkelige hændelser omkring verdensmesterskabet i skak år 1972, der blev selve symbolet på magtkampen mellem USA og Sovjetunionen.

 

Holdopstilling.

Der er tilmeldt et 8-mands-hold, der spiller i A-rækken og et 4-mands-hold, der spiller i C-rækken i de kommende planlagte holdkampe i 8. hovedkreds. Spillerne er placeret på en styrkeliste med udgangspunkt i sidste års opnåede spilleresultater. Flemming er holdleder på 1. holdet og jeg er holdleder på 2. holdet i det omfang, jeg er medspiller på det opstillede hold.

 

Turneringsleder.

Flemming Stald har overtaget opgaven som turneringsleder. Fremtidige afbud til monradturneringen bedes meddelt til Flemming.

 

Indbrud i klubhus.

Der blev den 28. september konstateret indbrud i vores klubhus. Der er ikke stjålet noget fra skakklubben (vi har ingen værdigenstande), men dartklubben mistede et stort parti drikkevarer, der netop var indkøbt til et forestående stævne. Dansepigerne fik stjålet deres musikanlæg.

 

Venskabskamp 2. runde.

Gribskov Skakklub mødte Frederiksværk med 14 spillere, så der var lagt op til den helt store dyst. Frederiksværk var forberedt og havde det store skyts fremme, hvilket også resulterede i en samlet sejr over Gribskov med 14½-13½. I 1. runde blev resultatet 8-6 og i 2. runde 6½-7½.  Et behageligt resultat efter den dårlige start i første møde med Gribskov.

 

OK-Benzin sponser.

Ok-Benzin sponsererer Firmaidræt Frederiksværk med 6 øre pr. liter brændstof, som du tanker via et OK-benzinkort. Har du allerede et OK-kort, så registrer dig på en liste, der beror hos mig. Få et OK-benzinkort via OK's hjemmeside og markér støtte til Firmaidræt Frederiksværk. Det vil også komme skakklubben til gode.

 

Husk kontingent.

Kontingent til klubben skal indbetales senest 23. september. Betaling finder sted online via Firmaidræt-Frederiksværks hjemmeside. Du finder et link til hjemmesiden via menupunkt <Kontingent>

 

Venskabskamp mod Gribskov

Traditionen tro spillede vi venskabskamp mod Gribskov Skakklub. Desværre kunne vi kun samle 6 spillere, men Gribskov stillede velvilligt 4 spillere til rådighed, så vi samlet kom op på 10 spillere mod et stærkt spillende hold fra Gribskov. Der blev spillet 2 partier med resultatet 8-2 og 9-1 til Gribskov. Ser vi bort fra vores tilgang af gæstespillere var resultatet af de 2 partier 5-1 til Gribskov.  Her er virkelig plads til forbedringer. Vi ser frem til returkampen i Frederiksværk onsdag den 23. september, hvor vi skal oprejsning!

 

Simultan i Helsinge.

Gribskov Skakklub havde inviteret Frederiksværk Skakklub til deltagelse i simultanskak i Helsinge mod GM Johnny Hector. Der var stort fremmøde; Flemming og Søren var eneste deltagere fra Frederiksværk. Det var både spændende og lærerigt. Hver spiller fik 90 min. spilletid + tillæg af 30 sek. pr. træk og kunne frit vælge sort eller hvid efter behag. Som forventet vandt Hector samtlige partier på nær 1 parti mod unge Marcus, der opnåede remis mod stormesteren.

 

Turneringen er i gang.

Efterårsturneringen lægger ud med en monrad-turnering over 9 runder, der afsluttes i december måned. Her efter følger den årlige for klubturnering, hvor årets klubmester skal findes. Hvordan klubturneringen skal skrues sammen og afvikles besluttes senere af bestyrelsen.

 

Spilleregler.

Kan en spiller ikke give møde til en planlagt kamp, skal han i god tid underrette sin modstander herom, så ingen møder forgæves. Har en spiller ikke rettidigt givet underretning om afbud, anses kampen for tabt.  Det makeres med en*. Det er tilladt at komme op til ½ time for sent til partiet; herefter gælder DSU reglement om for sent fremmøde. Korrektion efter Sonneborn-Berger metoden.

Af hensyn til en fornuftig rundeplanlægning af turneringen er det endvidere besluttet, at du max. må have 2 afbud (ikke spillede partier). Ved 3. afbud anses 1. afbud for tabt parti. Afbud fra modstander tæller ikke med. Når der kun er 2 runder tilbage, må du max. have 1 afbud. Før sidste runde skal alle partier være afsluttede.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!